Μιχάλης Δάλλας
Κώστας Λιάπης
Γιώργος Λώλης
Σάκης Σκουλικαρίτης
Παρασκευή, Ιούνιος 25, 2021

Καθηγητές

Μαθηματικά

Γιώργος Λώλης
Κώστας Λιάπης
Ελπινίκη Λώλη
Αφροδίτη Νίκα

   
Φυσική - Χημεία Μιχάλης Δάλλας
Σάκης Σκουλικαρίτης
   
Φιλολογικά Βασίλης Ράπτης
Άννα Ράπτη
   
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Μαίρη Μιχαήλ
   
Βιολογία Ελίζα  Μαρκατζίνου
   
 Ανάπτ. Εφαρμογών σε Προγραμ. Περιβάλλον Δημήτρης Βραχάς
Travel Turne Tranzito